úterý 21. května 2013

Statut soutěžeS T A T U T 
2.    Pražského koštu ovocných destilátů


1.     Podmínky účasti
-    Soutěže se může účastnit každý, kdo bude vyzván organizátory koštu a poskytne řádně       označený vzorek s 0,35 l destilátu a vyplněnou přihlášku.
-        Do soutěže je možné přihlásit pouze pravé ovocné destiláty vyrobené alkoholovou fermentací a následnou destilací ovocného kvasu, přičemž nebylo v celém technologickém postupu použito aromatických látek, či dochucovadel jakéhokoli původu. Soutěžní destiláty mohou pocházet z jak pěstitelských pálenic, tak i z produkce ovocných lihovarů. 
-        Počet vzorků od jednoho soutěžícího je omezen na 7 Ks.
-        Destiláty se přihlašují na přiloženém formuláři přihlášky.
-        Přihláška musí obsahovat tyto údaje:
* a) kontaktní údaj: jméno a příjmení, adresa a e-mail (pokud je)
* b) název výrobku – ovocný druh
c) ročník
d) obsah alkoholu (v obj. %  alk.)
e) případné zvláštní technologické postupy (např. zrání v dubovém sudu)
* f) souhlas s uvedením svých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,      o ochraně osobních údajů
* g) datum a podpis
Údaje označené * jsou povinné.
-     vzorky je nutno doručit (poštou, přepravní službou, nebo osobně) na adresu:     
Muzeum gastronomie, Jakubská 12, 110 00 Praha 1. Zásilka musí být označena:  
II. Pražský košt ovocných destilátů.
              -     Termín dodání vzorku na uvedenou adresu je do 2.5.2014 

2.  Organizace soutěže a zásady hodnocení
Hodnocení vzorků proběhne dne 17. Května 2014 od 13.00 hod. v prostorách Muzea gastronomie, Jakubská 12, Praha 1.
- Hodnotitelé jsou rozděleni do sedmi komisí.
- Vždy jedna komise hodnotí jednu kategorii.
- Losování typu destilátu příslušné komise bude provedeno předem
organizátory koštu.
- Počet členů komise se odvodí z počtu vzorků v jednotlivých kategoriích. Členové komise    zapisují své vlastní hodnocení vzorku. V případě nejasností se hodnotitelé mohou obrátit    na odbornou komisi, která rozhoduje při bodových shodách a jiných nejasnostech.  Tato    komise, jmenovaná organizátory koštu, zároveň dohlíží a garantuje anonymitu    a regulérnost hodnocení.
- Vzorky se hodnotí anonymně 20ti bodovou stupnicí.
Při hodnocení vzorku v kategoriích je povolena 0,5 bodová nuance.
Žádný vzorek nesmí být hodnocen méně než 10 body.
- Z každé komise (kategorie) postupuje vítězný vzorek –
tj. vzorek s největším počtem bodů do finále o titul „Šampion koštu“.
              -  V případě více než 30 vzorků v jedné kategorii budou
                jmenovány komise dvě. O postupujícím do finále rozhodnou členové
            obou komisí degustací vítězných vzorků z obou komisí dané kategorie.
            Pořadí na třetím a dalších místech se určí podle získaných bodů.
- Finálovou komisi jmenuje organizátor koštu z členů jednotlivých komisí.
Finálová komise určí absolutního šampiona opět anonymním hodnocením 20ti bodovou
stupnicí, s povolením 0.1 bodové nuance. Přičemž minimální hodnocení ve finále je 18 bodů.
- Faktor vzhled, nebude u soutěžních vzorků destilátů hodnocen – pokud se vyskytne    zakalený vzorek, bude tento po konzultaci s odbornou komisí ze soutěže vyřazen.
- Soutěž probíhá v 7. kategoriích dle druhů destilátů a ve finálové kategorii o titul
„Šampion koštu“.
- Kategorie:
  a) nejlepší slivovice
  b) nejlepší hruškovice
  c) nejlepší jablkovice
  d) nejlepší meruňkovice
  e) nejlepší třešňovice – višňovice
  f) nejlepší vínovice
  g) nejlepší ostatní ovocný destilát
- Kategorie a) až g) vyhrává vzorek, který je nejvýše bodově hodnocen.
3. Ceny
- Vítězové a další dva v pořadí v jednotlivých kategoriích obdrží Diplom, ostatní účastníci
   Pamětní list.  Vítězové jednotlivých kategorií obdrží pohár.
- Absolutní vítěz – Šampion koštu obdrží putovní pohár a spolu s dalšími finalisty diplom.
- Všichni účastníci soutěže obdrží výsledkovou listinu.
- Cenu Unie destilatérů za nejlepší kolekci obdrží soutěžící, jenž dal do soutěže
nejméně 3 vzorky a tyto mají nejlepší průměrné hodnocení proti kolekcím ostatních soutěžící.


Organizační výbor 2.Pražského koštu ovocných destilátů :

Mgr. Vladimír Piksa - předseda, 
Mgr.A. Ladislav Provaan - technické zabezpečení
Kamil Kutina st. - péče o účastníky,prezence
Ing. Luděk Jůza - evidence vzorků
Kamil Kutina ml., - Unie destilatérů - řízení degustace


Žádné komentáře:

Okomentovat